Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Υπηρεσιών Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου Απριλίου 2019

Απάντηση Ερωτήματος περί ελέγχων Δικαστικών Επιμελητών στα Υποθηκοφυλάκεια

Κατάσταση Υπηρεσιών Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου Μαρτίου 2019

Ειρηνοδικείο Σύρου – Πρόγραμμα Υπηρεσιών Φεβρουάριος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταχ. Δ/νση     : Πλ. Μιαούλη

Ταχ.Κωδ.        : 84 100  ΣΥΡΟΣ

Τηλ. & ΦΑΞ    : 22810 – 82395

Ηλεκτρονική Δ/νση: irinodikioermoupolis@gmail.com

 

 

Ερμούπολη,    22-01-2019

Αριθ. πρωτ. 111/2019

 

 

 

Προς

την κ. Πρόεδρο  Πρωτοδικών Σύρου

Ενταύθα

 

 

Αξιότιμη  κ. Πρόεδρε,

Λαμβάνουμε την τιμή να Σας ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 01/02 έως και 28/02/2019 στο Ειρηνοδικείο Ερμούπολης διαμορφώνονται ως εξής :

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 

 

–       Από     01/02   έως και   03/02/2019    Μάρθα Τραχανή

 

–       Από     04/02  έως  και  17/02/2019     Βασιλεία Παυλοπούλου

 

–       Από     18/02  έως  και 28/02/2019       Μάρθα Τραχανή

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Η  Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης Ερμούπολης

 

 

Βασιλεία Παυλοπούλου

 

 

Κοινοποίηση : Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου

 

 

Πρωτοδικείο Σύρου – Πρόγραμμα Υπηρεσιών Ιανουάριος 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

7

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

ΣΥΡΟΣ

Ζεϊμπέκη

Ζεϊμπέκη Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Τσώλη
ΤΡ

8

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΕΤ

9

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

10

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΑΡ

11

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

12-13

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

14

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Ειρηνοδικης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

15

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Κοκκορός
ΤΕΤ

16

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

17

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

18

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

19-20

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Δρίτσας
ΔΕ

21

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

22

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

23

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Δρίτσας
ΠΕ

24

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
ΠΑΡ

25

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
Σ/Κ

26-27

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

28

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

29

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

30

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΕ

31

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                 ΠΡΑΞΗ 5/2019

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου