ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 84400, ΠΑΡΟΣ

Τηλ. 2284025097

Κιν. 6982999646

email: theodoradimitriou@gmail.com

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.