ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

84400, ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ

Τηλ. 2284023321

Κιν. 6982290651

email: info@karachaliou.gr

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.