ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, 84400, ΠΑΡΟΣ

Τηλ. 2284023850

Κιν. 6948115811

email: kblaw@otenet.gr

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.