ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

84500, ΧΩΡΑ-ΑΝΔΡΟΣ

Τηλ. 2282024142

Κιν. 6972620155

email: xanthlaw@otenet.gr

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.