ΤΣΕΡΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΑΛΥΓΑΡΙΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 84400, ΠΑΡΟΣ

Τηλ. 2284022224

Κιν. 6986212222

email: elisavet.tsertou@gmail.com

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.