ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

84400, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Τηλ. 2284061503

Κιν. 6974592453

email: n_faroupos@hotmail.com

web:  –

Σημαντική σημείωση.

Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας κάποιου μέλους να ενημερώνεται η γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, ώστε να προβούμε άμεσα στην ενημέρωση του site.