ΠΡΑΞΗ 78/2.5.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΡ

1

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κίνη Κίνη
ΤΕΤ

2

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κίνη Κίνη
ΠΕ

3

Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κίνη Κίνη
ΠΑΡ

4

Κώτσιου

Πασιαλής

Κίνη

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

5-6

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Κίνη

Θεοδωρίδου Πασιαλής
ΔΕ

7

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Κολιούλης

Κολιούλης Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Θεοδωρίδου
ΤΡ

8

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Κολιούλης Κολιούλης Κολιούλης
ΤΕΤ

9

Κώτσιου

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

10

Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κίνη Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
ΠΑΡ

11

Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Κίνη

Κίνη Όλοι οι Δικαστές Κολιούλης
Σ/Κ

12-13

Κώτσιου

Θεοδωρίδου

Ειρηνοδίκης

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΔΕ

14

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κίνη

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

15

Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κίνη

Δρίτσας Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Δρίτσας
ΤΕΤ

16

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΠΕ

17

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Κίνη

Κίνη Κίνη
ΠΑΡ

18

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Κολιούλης Κολιούλης
Σ/Κ

19-20

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Κολιούλης Κολιούλης
ΔΕ

21

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

22

Κολιούλης

Δρίτσας

Κίνη

Κίνη Κίνη
ΤΕΤ

23

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Κινη

Θεοδωρίδου

Κολιούλης

Κίνη

Κολιούλης Κολιούλης
ΠΕ

24

Κώτσιου

Χατσίδου

Κίνη

Χατσίδου Όλοι οι Δικαστές Χατσίδου
ΠΑΡ

25

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Όλοι οι Δικαστές Θεοδωρίδου
Σ/Κ

26-27

Πασιαλής

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Χατσίδου Χατσίδου
ΔΕ

28

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

29

Πασιαλής

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής
ΤΕΤ

30

Πασιαλής

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Χατσίδου Χατσίδου
ΠΕ

31

Χατσίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Χατσίδου Χατσίδου

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου