ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ               ΠΡΑΞΗ:   117/29.6.2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  2018

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΥΡ

1

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη

Χατσίδου

Κίνη
ΔΕ

2

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Κίνη Χατσίδου Χατσίδου
ΤΡ

3

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΤΕΤ

4

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΠΕ

5

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΠΑΡ

6

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
Σ/Κ

7-8

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΔΕ

9

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΤΡ

10

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΤΕΤ

11

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Κίνη Χατσίδου Κίνη
ΠΕ

12

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Κίνη

Χατσίδου Χατσίδου Όλοι οι δικαστές Όλοι οι δικαστές Χατσίδου
ΠΑΡ

13

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Χατσίδου Χατσίδου Χατσίδου
Σ/Κ

14-15

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Χατσίδου Θεοδωρίδου Χατσίδου
ΔΕ

16

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΤΡ

17

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΤΕΤ

18

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΠΕ

19

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Χατσίδου Θεοδωρίδου Χατσίδου
ΠΑΡ

20

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Χατσίδου Θεοδωρίδου Χατσίδου
Σ/Κ

21-22

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Τραχανή

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΔΕ

23

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Παυλοπούλου

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΤΡ

24

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Παυολοπούλου

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΤΕΤ

25

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Παυολοπούλου

Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου Θεοδωρίδου
ΠΕΜ

26

Θεοδωρίδου

Χατσίδου

Παυολοπούλου

Χατσίδου Θεοδωρίδου Χατσίδου

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας

Μαρία Θεοδωρίδου