ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                            ΠΡΑΞΗ 163/ 28-09-2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

1

Κώτσιου

Πασιαλής

Σταματοπούλου

ΣΥΡΟΣ

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Πασιαλής
ΤΡ

2

Κώτσιου

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ζεϊμπέκη Κώτσιου

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

3

ΑΡΓΙΑ Κώτσιου

Πασιαλής

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΕ

4

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Τσώλη

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΑΡ

5

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Τσώλη

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

6-7

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΔΕ

8

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

9

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

10

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Κοκκορός
ΠΕ

11

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

12

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
Σ/Κ

13-14

Κώτσιου

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

15

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

16

Κώτσιου

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Κώτσιου

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός
ΤΕΤ

17

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Δρίτσας
ΠΕ

18

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Πασιαλής
ΠΑΡ

19

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

20-21

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΔΕ

22

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΡ

23

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΕΤ

24

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

25

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

ΑΝΔΡΟΣ

Κοκκορός

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου
ΠΑΡ

26

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

ΑΝΔΡΟΣ

Κοκκορός

Ζεϊμπέκη Όλοι οι Δικαστές Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

27-28

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

29

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

30

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

31

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου

 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

    Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου