ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                          ΠΡΑΞΗ 188/ 29-10-2018     (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ

1

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΑΡ

2

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

3-4

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Πασιαλής
ΔΕ

5

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Τσώλη

Τσώλη Πασιαλής

Δρίτσας

Τσώλη

Δρίτσας
ΤΡ

6

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΕΤ

7

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

8

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΤΗΝΟΣ

Δρίτσας

Τσώλη Τσώλη
ΠΑΡ

9

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

ΤΗΝΟΣ

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

10-11

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΔΕ

12

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Σταματοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

13

Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

ΜΥΚΟΝΟΣ

Σταματοπούλου

Κοκκορός Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Κοκκορός
ΤΕΤ

14

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

15

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

16

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου
Σ/Κ

17-18

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Δρίτσας
ΔΕ

19

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

20

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

21

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Ζεϊμπέκη
ΠΕ

22

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑΡ

23

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

24-25

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Κοκκορός
ΔΕ

26

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κώτσιου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΡ

27

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΕΤ

28

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Κοκκορός
ΠΕ

29

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
ΠΑΡ

30

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου