ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

1-2

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Πασιαλής
ΔΕ

3

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Πασιαλής
ΤΡ

4

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Τσώλη Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

5

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Τσώλη
ΠΕ

6

ΑΡΓΙΑ Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΑΡ

7

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
Σ/Κ

8-9

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

10

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

11

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδικης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

12

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Τσώλη
ΠΕ

13

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

14

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
Σ/Κ

15-16

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΔΕ

17

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

18

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΕΤ

19

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
  ΠΕ

20

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΑΡ

21

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
Σ

22

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                          ΠΡΑΞΗ 210/29-11-2018

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου