Πρωτοδικείο Σύρου – Πρόγραμμα Υπηρεσιών Ιανουάριος 2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

7

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

ΣΥΡΟΣ

Ζεϊμπέκη

Ζεϊμπέκη Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Τσώλη
ΤΡ

8

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΕΤ

9

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

10

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΑΡ

11

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

12-13

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

14

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Ειρηνοδικης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

15

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Κοκκορός
ΤΕΤ

16

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

17

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

18

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

19-20

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Δρίτσας
ΔΕ

21

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

22

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

23

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Δρίτσας
ΠΕ

24

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
ΠΑΡ

25

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
Σ/Κ

26-27

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

28

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

29

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

30

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΕ

31

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                 ΠΡΑΞΗ 5/2019

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου