ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΑΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΝΔΙΩ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΑΜΙΑΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΜΕΛΟΣ