Πώς λειτουργεί η εφαρμογή Αυτόματου Υπολογισμού Δικαστικών Προθεσμιών;

Κατ, αρχάς πατείστε στο παραπάνω εικονίδιο και έπειτα Επιλέξτε το κουμπί “Συνέχεια στο Εργαλείο”, και ακολουθήστε τα βήματα.

Βήμα 1: Επιλογή τύπου υπόθεσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούμε όταν επιλέγετε ημερομηνίες, να τις επιλέγετε από το ημερολόγιο που εμφανίζεται σε κάθε πεδίο. Αν τις πληκτρολογείτε, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά

Πατείστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο