ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100, ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.: (22810) 87400- 82407 – 84431
ΦΑΞ:  (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:    dssyros@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  187                            ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ   21-2-2018

Π Ρ Ο Σ: Τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Παρακαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου να δηλώσουν μέχρι 28/2/2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, στη Γραμματεία του Συλλόγου μας, είτε με φυσική παρουσία, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τη διαθεσιμότητά τους να προσληφθούν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου ως υπάλληλοι αυτού (αρχικά υπό δοκιμή και με μειωμένο ωράριο, μέχρις ότου ενημερωθούν από τις παλαιότερες υπαλλήλους αυτού για τις απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες του Συλλόγου).- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε πολύ καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, να χειρίζονται άρτια τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΛΑΤΗΣ