ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.: (22810) 87400- 82407 – 84431
ΦΑΞ: (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:   dssyros@gmail.com
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  108 / Ερμούπολη, 29-1-2018
ΠΡΟΣ
Αξιότιμο Κύριο
Υπουργό Δικαιοσύνης
 
ΤΜΗΜΑ Α4, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ1, Α Θ Η Ν Α
  
Θέμα: «΄ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ»

Με τη διάταξη του άρθρου 62 Ν. 4509/2017 ορίζεται ότι, όσον αφορά τα ήδη μετατραπέντα σε έμμισθα ελλείψει υποθηκοφύλακα παλαιά άμισθα υποθηκοφυλακεία και μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία,    ουσιαστικά καθήκοντα υποθηκοφύλακα ή προϊσταμένου μεταβατικού κτηματολογικού γραφείου ασκεί ο γραμματέας του τοπικού Ειρηνοδικείου  ακόμα και κατηγορίας ΔΕ, εφόσον δεν υπηρετεί σ’ αυτά υπάλληλος ΠΕ. Όμως η πρόνοια της νομοθετικής αυτής ρύθμισης παρά το ότι προφανώς επιδιώκει την  προσωρινή λύση του θέματος της εμμισθοποίησης των άμισθων υποθηκοφυλακείων δημιουργεί σωρεία προβλημάτων τόσο στη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων όσο και στη λειτουργία των Ειρηνοδικείων – Πταισματοδικείων, τουλάχιστον στην περιοχή του Πρωτοδικείου Σύρου.

Ειδικότερα επιφορτίζει τις γραμματείς που υπηρετούν στα Ειρηνοδικεία Ανδρου και Μυκόνου με καθήκοντα άγνωστα σ’ αυτές, υποχρεώνοντάς τις στην πράξη να μεταγράφουν σημαντικές πράξεις που αφορούν δικαιώματα επί ακινήτων χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου, με συνέπεια και δεδομένου ότι πλέον δεν καταχωρείται η μετεγγραφόμενη πράξη στα ευρετήρια, στις μερίδες και στα ειδικά βιβλία που εκ του νόμου τηρούνται, να δημιουργείται σημαντική ανασφάλεια στις συναλλαγές, να μην εκδίδονται πιστοποιητικά  που θεωρούνται προαπαιτούμενα για συζήτηση εμπράγματων αγωγών.

Περαιτέρω η ενασχόληση των γραμματέων των Ειρηνοδικείων Ανδρου και Μυκόνου, που είναι οι μοναδικές γραμματείς των δικαστηρίων αυτών, με το έργο που τους ανατίθεται επιβαρύνει ουσιαστικά τη λειτουργία των δικαστηρίων αυτών, που είναι ούτως ή άλλως επιβαρυμένη τόσο με την κύρια ενασχόλησή τους όσο και με τις δεκάδες προανακρίσεις που τους ανατίθενται, με συνέπεια να αποσυντονίζονται και αυτά και να γίνονται προβληματικά.

Είναι προφανές ότι η νομοθετική ρύθμιση που ήδη υφίσταται δεν είναι η ενδεδειγμένη  προσωρινή λύση στο πρόβλημα  της έλλειψης εμμίσθων υποθηκοφυλάκων στα καταργηθέντα άμισθα της περιφερείας μας, αφού δεν παρέχει εχέγγυα ασφάλειας των εμπραγμάτων συναλλαγών, που προφανώς δεν μπορούν να παρέχουν άσχετοι με το αντικείμενο δικαστικοί υπάλληλοι ΔΕ σε κορεσμένα ειρηνοδικεία, που με δυσκολία ανταποκρίνονται στα στοιχειώδη καθήκοντά τους, λόγω φόρτου εργασίας.

Επειδή η κατάσταση που διαμορφώνεται δημιουργεί σημαντικά προβλήματα  λειτουργίας των Ειρηνοδικείων και   των Υποθηκοφυλακείων  της Μυκόνου και της Άνδρου, παρακαλούμε για την άμεση τροποποίηση της ρύθμισης με αναζήτηση άλλης λύσης μέχρι την κάλυψη των θέσεων των εμμίσθων υποθηκοφυλάκων Άνδρου και Μυκόνου, είμαστε δε πρόθυμοι ως άμισθοι σύμβουλοι της πολιτείας να προτείνουμε λύσεις που δεν θα προκαλούν προβλήματα στην ασφάλεια των συναλλαγών, προσφερόμενοι ταυτόχρονα ως δικηγορικός σύλλογος να συμβάλουμε με οποιοδήποτε τρόπο απαιτηθεί στην προσωρινή του προβλήματος, αφού άλλωστε και εμείς γινόμαστε δέκτες του προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί στους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ ήδη έχει παγώσει η κτηματαγορά των παραπάνω περιοχών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΙΦΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Κ. Πρόεδρο Αρείου Πάγου
 • Κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
 • Κ. Πρόεδρο Εφετών Αιγαίου
 • Κ. Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου
 • Κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου
 • Κ. Εισαγγελέα  Πρωτοδικών Σύρου
 • Κ. Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου
 • Ειρηνοδικεία Περιφέρειας (Ερμουπόλεως, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, ΄Ανδρου, Μήλου)
 • Κ.κ. Βουλευτές Ν. Κυκλάδων
 • Συντονιστική επιτροπή προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων
 • Κ.κ. Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων  Ελλάδας
 • Μέλη Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου
 • Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
 • Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων & Επιμελητών Ν. Κυκλάδων
 • Δήμοι Κυκλάδων