ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.: (22810) 87400- 82407 – 84431
ΦΑΞ: (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:   dssyros@gmail.com
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  161 / Ερμούπολη, 9-2-2018
ΠΡΟΣ

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου.

Σε συνέχεια νομοθετικών ρυθμίσεων που έλαβαν χώρα και αφορούν τη διαδικασία ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προέκυψε ανάγκη πιστοποίησης  και των Συμβολαιογράφων των νησιών της περιφέρειας μας ώστε να διενεργούνται και από αυτούς ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

΄Ομως από πληροφορίες μας διαπιστώνουμε την απροθυμία των συμβολαιογράφων να πιστοποιηθούν ώστε να αναλαμβάνουν  ηλεκτρονικούς  πλειστηριασμούς . Αυτό έχει σαν συνέπεια τη σημαντική επιβάρυνση των πολιτών που επιθυμούν να επισπεύσουν πλειστηριασμούς αφού πλέον ορίζονται ως επί του πλειστηριασμού υπάλληλοι συμβολαιογράφος κυρίως Αθηνών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προτρέψετε  τα μέλη σας, που έχουν έδρα τα νησιά της περιφέρειας μας, να πιστοποιηθούν ώστε να αναλαμβάνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΙΦΛΗΣ