ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 84100
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 66
ΤΗΛ.: (22810) 87400- 82407 – 84431
ΦΑΞ: (22810) 88116- 80709
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Παπαδάκη ΄Ολγα
e-mail:   dssyros@gmail.com
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  28 / Ερμούπολη, 10-1-2018
ΠΡΟΣ

Τις Γραμματείες των Δικαστηρίων

Εφετείου Αιγαίου

Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου

Ειρηνοδικείου Ερμούπολης

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική αποστολή  εκθεμάτων

Παρακαλούμε  όπως για την εξυπηρέτηση των κυρίων συναδέλφων του Συλλόγου μας  και την έγκαιρη προετοιμασία τους,  μας κοινοποιείτε  ηλεκτρονικά τα   εκθέματα  των δικασίμων των Δικαστηρίων σας, προκειμένου αυτά να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, εκ των προτέρων δε ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΙΦΛΗΣ