Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Με την ευκαιρία της έκδοσης των έργων:

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά 1ουΔιεθνούς Συνεδρίου  ΙΕΔΠΔ,  Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2018

και

– ChristosMylonopoulos:DOGMATICAPENALENUNCONTEXTOINTERNACIONAL (Η Ποινική Δογματική σε Διεθνές Περιβάλλον) Εκδόσεις Faira, Buenos Aires 2017

διοργανώνει συζήτηση με θέμα:

       ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

Τετάρτη, 14 Μαρτίου ώρα 18:00

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-Αίθουσα Τελετών  «ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντονιστής: Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., Πρόεδρος Ε.Σ.Ρ.

Χαιρετισμός:  Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Δ.Σ.Α.

Ομιλητές:

Βασίλης Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγουε.τ., Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών,Θεμιστοκλής Σοφός ΔΝ Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α., Ιωάννης Μοροζίνης ΔΝ Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του ΙΔΠΔ

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Χρίστος  Χ. Μυλωνόπουλος                             Θεμιστοκλής Σοφός