ΠΡΑΞΗ 60/29.3.2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΠΌ 31-03-2018 έως 15-04-2018
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ   ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

31/1

Κώτσιου

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Χατσίδου Χατσίδου Κώτσιου
Μ. ΔΕ

2

Κώτσιου

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου Χατσίδου Κώτσιου
Μ. ΤΡ

3

Κώτσιου

Χατσίδου

Ειρηνοδίκης

Χατσίδου Χατσίδου Χατσίδου
Μ. ΤΕΤ

4

Χατσίδου

Κολιούλης

Ειρηνοδίκης

Κολιούλης Χατσίδου Κολιούλης
Μ. ΠΕ

5

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Κολιούλης Κολιούλης Κολιούλης
Μ. ΠΑΡ

6

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Κολιούλης Κολιούλης
Μ. Σ/Κ Πάσχα

7/8

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Κολιούλης Κολιούλης
ΔΕ

9

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Κολιούλης Δρίτσας
ΤΡ

10

Κολιούλης

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας

Κολιούλης Δρίτσας
ΤΕΤ

11

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής Πασιαλής
ΠΕ

12

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Ειρηνοδίκης

Θεοδωρίδου Πασιαλής Θεοδωρίδου
ΠΑΡ

13

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Ειρηνοδίκης

θεοδωρίδου Πασιαλής Θεοδωρίδου
Σ/Κ

14/15

Πασιαλής

Θεοδωρίδου

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής Πασιαλής

 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου