Ερμούπολη, 11/5/2018

Αριθμ. πρωτ. 386

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση    Πλατεία Μιαούλη

84100 Ερμούπολη Σύρος,

Τηλέφωνα             +30 22810 87400 – 82407 – 84431

Fax                       +30 22810 88116 – 80709

E-mail                  dssyros@gmail.com

Πληροφορίες        κα  Όλγα Παπαδάκη

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε από τον ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017 αναφορικά με τους μη μισθωτούς ελεύθερους επαγγελματίες και ακολούθως αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα εκκαθάρισης.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε όπως επισκεφθείτε τις άνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και την ανάλυση ασφαλιστικών εισφορών – καταβολών σας και να μας ενημερώσετε για τυχόν αποκλίσεις των εισφορών σας από τα παρακρατηθέντα ποσά των γραμματίων προείσπραξης που έχετε εκδώσει.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Συλλόγου μας προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των γραμματίων προείσπραξης που έχετε εκδώσει, στις οποίες αναγράφεται και το συνολικό ύψος των παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του ΕΦΚΑ.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας και την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/1-03-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Κωνσταντίνος Ι. Φιφλής

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε την υπ’αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/1-03-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης