ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση  Πλατεία Μιαούλη

84100 Ερμούπολη Σύρος,

Τηλέφωνα           +30 22810 87400 – 82407 – 84431

Fax                       +30 22810 88116 – 80709

E-mail                  dssyros@gmail.com

Πληροφορίες        κα  Όλγα Παπαδάκη

Ερμούπολη, 7/5/2018

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΥΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2018 ο πρόεδρος του συλλόγου μας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντωνή, με την παρουσία του γενικού γραμματέα του Υπουργείου και του βουλευτή Κυκλάδων, συναδέλφου  Αντώνη Συρίγου, ο οποίος και μεσολάβησε για τη συνάντηση αυτή και του συναδέλφου Γρηγόρη Μισκεδάκη.

Στη συνάντηση αυτή ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, έθεσε τα αιτήματά του, όπως αυτά είχαν καταγραφεί και σε υπόμνημα που παραδόθηκε στον υπουργό. Από τις τοποθετήσεις του κ. υπουργού, προέκυψε η αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος για την ίδρυση Διοικητικού Εφετείου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, αντιτείνοντας ότι πολύ σύντομα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων τόσο στα Διοικητικά Πρωτοδικεία όσο αι στα Διοικητικά Εφετεία, ενώ σε λίγους μήνες επίκειται η μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση των δικαστηρίων αυτών, που ουσιαστικά θα λύσει το πρόβλημα των αποστάσεων και της ταλαιπωρίας που μας δημιουργεί τόσο η κατάθεση των δικογράφων όσο και η συζήτηση υποθέσεων στις οποίες απλά εκφωνούνται και συζητούνται αποκλειστικά εξ εγγράφων.

Στο αίτημά μας να περιληφθούμε στο πιλοτικό πρόγραμμα για τις ανωτέρω διαδικαστικές διευκολύνσεις δεσμεύτηκε να θέσει το θέμα του δικού μας συλλόγου στην επιτροπεία διοικητικών δικαστηρίων, θεωρώντας εύλογο ότι ένας νησιωτικός σύλλογος έχει μεγαλύτερη ανάγκη ηλεκτρονικών διαδικασιών από τα δικαστήρια της Αθήνας που και στελεχωμένα είναι και πολύ κοντά στα γραφεία των δικηγόρων.

Στο θέμα της εφαρμογής της ηλεκτρονικής  κατάθεσης δικογράφων και παρακολούθησης υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκθέσαμε στο κ. υπουργό ότι ήδη ο σύλλογός μας χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα olomeleia.gr που είναι πλήρως διαδραστική και διασυνδεδεμένη με το σύστημα της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και κατά συνέπεια είναι εύλογο να μπούμε στην πρώτη εφαρμογή του, μαζί με τα δικαστήρια της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με δικαιολογητική βάση και πάλι τις αποστάσεις και τη νησιωτικότητα του συλλόγου μας. Ο κ. υπουργός δεσμεύτηκε να εισηγηθεί την ένταξή μας στο σύστημα από την πρώτη του εφαρμογή. Στο θέμα της τροποποίησης του κώδικα δικηγόρων, ώστε να προβλέπεται η μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετοχή των μελών στις γενικές συνελεύσεις των δικηγοριών συλλόγων ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή, εξέφρασε την άποψη ότι αυτό είναι εφικτό και με την κείμενη νομοθεσία εφόσον διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων, κατ’ αναλογία με τις προβλέψεις τόσο του Ν. 3852/2010 όσο και άλλων. Σε κάθε περίπτωση και σε βάθος χρόνου, που θα έχει να κάνει με τη συνολική τροποποίηση του κώδικα δικηγόρων (για την οποία έχει ήδη συσταθεί επιτροπή προέδρων από την ολομέλεια, ένας εκ των οποίων είναι και πρόεδρος του συλλόγου μας) θα γίνει ρητή πρόβλεψη για το θέμα και για την ηλεκτρονική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και διοικητικού συμβουλίου των νησιωτικών συλλόγων.

Τέλος όσον αφορά τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών ο υπουργός μας ενημέρωσε ότι λόγω της καθυστέρησης στην οριστικοποίηση των πινάκων, το υπουργείο συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τους φερόμενους ως επιτυχόντες, έχει δε τη διάθεση να πράξει το αυτό και για τους υποψήφιους δικαστικούς υπαλλήλους για τα δικαστήρια της Σύρου. Μάλιστα προς επιβεβαίωση των προθέσεών του, σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του συλλόγου μετά από δυο ημέρες και μετά την αποστολή εγγράφου από το σύλλογο, η παρέμβασή του για τους υπαλλήλους που θέλησαν να προσληφθούν προσωρινά με αυτό τον τρόπο ήταν άμεση. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το κλίμα στη συνάντηση ήταν θετικό και οι απαντήσεις στα θέματα άμεσες.

Την ίδια ημέρα ο πρόεδρος του συλλόγου συναντήθηκε και  με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, παρουσία και πάλι του βουλευτή Κυκλάδων συναδέλφου Αντώνη Συρίγου, που μεσολάβησε για την πραγματοποίηση της συνάντησης και του συναδέλφου Γρηγόρη Μισκεδάκη,  με θέμα συζητήσεως τόσο τα δρομολόγια των άγονων γραμμών, όσο και τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής του συλλόγου μας στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Στη συζήτηση ο κ υφυπουργός δεσμεύτηκε να προτείνει  στον Υπουργό, που έχει την αρμοδιότητα τη συμμετοχή μας στο ΣΑΣ και να λάβει γενικά υπόψη του τις προτάσεις μας για το σχεδιασμό των άγονων γραμμών. Και αυτή η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και με θετική αντιμετώπιση των προτάσεών μας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου θα έχει ως πάγια στόχευση την παρέμβαση και υποβολή προτάσεων προς την κυβέρνηση και την ολομέλεια προέδρων δικηγορικών συλλόγων για τη λύση των θεμάτων που μας απασχολούν.

Ευχαριστούμε το συνάδελφο Αντώνη Συρίγο για τη θετική τοποθέτησή του στα αιτήματά μας και την συμβολή του στην πραγματοποίηση των συναντήσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΦΙΦΛΗΣ