Ανακοινώσεις

Προκύρηξη Εξετάσεων Υποψήφιων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2022

Ελληνικό Κτηματολόγιο – Εκπαιδευτικά Video των ψηφιακών του εφαρμογών

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Ιανουάριος 2021

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Δεκέμβριος 2021

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 28-11-2021 και 27-11-2021 του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Νοέμβριος 2021

Προκήρυξη Διενέργειας Αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Οκτώβριος 2021

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Ιούλιος 2021