Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Δεκέμβριος 2021

mpMAYROEIDI

mpNOMIKOS

mpROUSSOS

mpFOURNISTAKIS

mpVAKONDIOU

mpKERANI

mpVALAKAS

mpVAKONDIOS

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 28-11-2021 και 27-11-2021 του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου