Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α Εξεταστικής Περιόδου 2021

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν τα παρακάτω:

Ενημερωτικό Σημείωμα Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α Εξεταστικής Περιόδου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου Αρ. 3 / 10-3-2021