ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                           ΠΡΑΞΗ 22/28-02-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡ

1

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

2-3

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Πασιαλής
ΔΕ

4

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας
ΤΡ

5

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

6

Κώτσιου

Τσώλη

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Τσώλη
ΠΕ

7

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου
ΠΑΡ

8

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Διικαστές Δρίτσας
Σ/Κ

9-10

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

11

ΑΡΓΙΑ Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

12

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

13

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

14

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

ΤΗΝΟΣ

Ζεϊμπέκη

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

15

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

ΤΗΝΟΣ

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
Σ/Κ

16-17

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

18

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

ΠΑΡΟΣ

Τσώλη

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΡ

19

Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

ΠΑΡΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός
ΤΕΤ

20

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΕ

21

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
ΠΑΡ

22

Ζεϊμπέκη

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
Σ/Κ

23-24

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Πασιαλής
ΔΕ

25

ΑΡΓΙΑ Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΡ

26

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΕΤ

27

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

28

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑΡ

29

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου
Σ/Κ

30-31

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                                              

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου