ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                        ΠΡΑΞΗ 39/29-03-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

1

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

ΣΥΡΟΣ

Τσώλη

Τσώλη Κώτσιου

Δρίτσας

Τσώλη

Δρίτσας
ΤΡ

2

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

3

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΕ

4

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Ζεϊμπέκη
ΠΑΡ

5

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
Σ/Κ

6-7

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Δρίτσας
ΔΕ

8

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΡ

9

Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Δρίτσας Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Δρίτσας
ΤΕΤ

10

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

11

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου
ΠΑΡ

12

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

13-14

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

15

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΑΝΔΡΟΣ

Σταματοπούλου

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

16

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΑΝΔΡΟΣ

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

17

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

18

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός
ΠΑΡ

19

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Τσώλη Τσώλη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                                              

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου