ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

6

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Ζεϊμπέκη

Ζεϊμπέκη Κώτσιου

Δρίτσας

Ζείμπέκη

Δρίτσας
ΤΡ

7

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΕΤ

8

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Τσώλη
ΠΕ

9

Πασιαλής

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Σταματοπούλου
ΠΑΡ

10

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Όλοι οι Δικαστές Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

11-12

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

13

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

14

Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας
ΤΕΤ

15

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

16

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΑΡ

17

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

18-19

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

20

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

21

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΤΕΤ

22

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

23

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
  ΠΑΡ

24

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

25-26

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Κώτσιου

Πασιαλής

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

27

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

28

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

29

Αναστολή Εργασιών Πρωτοδικείου Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΠΕ

30

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΑΡ

31

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Σταματοπούλου

Πασιαλής Πασιαλής

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                        ΠΡΑΞΗ 53/30-04-2019

                                                                                                                                 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου