ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

1-2

Αναστολή εργασιών Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

  Δρίτσας         Δρίτσας
ΔΕ

3

Αναστολή

εργασιών

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

  Τσώλη Κώτσιου

Πασιαλής

Τσώλη

      Τσώλη
ΤΡ

4

Αναστολή

εργασιών

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

  Δρίτσας         Δρίτσας
ΤΕΤ

5

Αναστολή

εργασιών

              Δρίτσας
ΠΕ

6

Αναστολή

εργασιών

Τσώλη Τσώλη
ΠΑΡ

7

Αναστολή

εργασιών

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
Σ/Κ

8-9

Πασιαλής

Δρίτσας

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Δρίτσας
ΔΕ

10

Διακοπή ΜΟΔ Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΡ

11

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

12

Κώτσιου

Τσώλη

Νικολάκη

Κώτσιου

Τσώλη

Νικολάκη

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

13

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Δρίτσας

Σταματοπούλου Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

14

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

ΜΗΛΟΣ

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη Όλοι οι Δικαστές Ζεϊμπέκη
Σ/Κ

15-16

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

17

ΑΡΓΙΑ Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

18

Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Ζεϊμπέκη Κώτσιου

Ζεϊμπέκη

Τσώλη

Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

19

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Δρίτσας

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
  ΠΕ

20

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΑΡ

21

Πασιαλής

Κοκκορός

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
Σ/Κ

22-23

Πασιαλής

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΔΕ

24

Τριμελές Ανηλίκων

Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κώτσιου

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου Δρίτσας
ΤΡ

25

Δρίτσας

Ζεϊμπέκη

Ειρηνοδίκης

Ζεϊμπέκη Ζεϊμπέκη
ΤΕΤ

26

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

27

Δρίτσας

Τσώλη

Σταματοπούλου

Σταματοπούλου Σταματοπούλου
ΠΑΡ

28

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

29-30

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                  Πράξη 70/7.6.2019  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου