ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΡ

1

Κώτσιου

Πασιαλής

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου Κώτσιου
ΤΕΤ

2

Κώτσιου

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

3

ΑΡΓΙΑ Κώτσιου

Πασιαλής

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΑΡ

4

Πασιαλής

Δρίτσας

Τσώλη

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

5-6

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

7

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΣΥΡΟΣ

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Πασιαλής
ΤΡ

8

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

9

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

10

Πασιαλής

Δρίτσας

Τσώλη

ΜΗΛΟΣ

Χριστάρα

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
ΠΑΡ

11

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

ΜΗΛΟΣ

Χριστάρα

Δρίτσας Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
Σ/Κ

12-13

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

14

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΑΝΔΡΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

15

Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

ΑΝΔΡΟΣ

Τσώλη

Δρίτσας Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Δρίτσας
ΤΕΤ

16

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

17

Δρίτσας

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

18

Κώτσιου

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Κώτσιου
Σ/Κ

19-20

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

21

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

22

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΕΤ

23

Κώτσιου

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

24

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
ΠΑΡ

25

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
Σ/Κ

26-27

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

28

ΑΡΓΙΑ

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

29

 Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

30

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Δρίτσας

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

31

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                            ΠΡΑΞΗ 141/30-09-2019

 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου