ΠΡΑΞΗ 133/12-09-2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ

16

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Δρίτσας

Πασιαλής Πασιαλής
ΤΡ

17

Πασιαλής

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

ΜΥΚΟΝΟΣ

Δρίτσας

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕΤ

18

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

19

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
ΠΑΡ

20

Δρίτσας

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Δρίτσας Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
Σ/Κ

21-22

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

23

Δρίτσας

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

ΠΑΡΟΣ

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΡ

24

Δρίτσας

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

ΠΑΡΟΣ

Κοκκορός

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΕΤ

25

Κώτσιου

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Κώτσιου

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

26

Πασιαλής

Τσώλη

Ειρηνοδίκης

Τσώλη Τσώλη
ΠΑΡ

27

Πασιαλής

Χριστάρα

Ειρηνοδίκης

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

28-29

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Δρίτσας
ΔΕ

30

Δρίτσας

Κοκκορός

Ειρηνοδίκης

Κοκκορός Κοκκορός

 

 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου