ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 19/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

1-2

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

3

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

ΣΥΡΟΣ

Χριστάρα

Χριστάρα Κώτσιου

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός
ΤΡ

4

Πασιαλής

Δρίτσας

Παυλοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΤΕΤ

5

Πασιαλής

Δρίτσας

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
ΠΕ

6

Κώτσιου

Δρίτσας

Τσώλη

Κώτσιου

Δρίτσας

Τσώλη

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

7

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

8-9

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Πασιαλής
ΔΕ

10

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

11

Κώτσιου

Κοκκορός

Τσώλη

Τσώλη Κώτσιου

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός
ΤΕΤ

12

Πασιαλής

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Πασιαλής

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

13

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

14

Κώτσιου

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
Σ/Κ

15-16

Κοκκορός

Τσώλη

Παυλοπούλου

Κοκκορός κοκκορός
ΔΕ

17

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

18

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

19

Κώτσιου

Κοκκορός

Χριστάρα

Κώτσιου

Κοκκορός

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

20

Κώτσιου

Κοκκορός

Τσώλη

Κώτσιου Κώτσιου
ΠΑΡ

21

Πασιαλής

Χριστάρα

Παυλοπούυ

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

22-23

Δρίτσας

Τσώλη

Παυλοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

24

Πασιαλής

Χριστάρα

Παυλοπούλου

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κοκκορός

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

25

Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

ΜΥΚΟΝΟΣ

Κοκκορός

Δρίτσας Κώτσιου

Πασιαλής

Δρίτσας

Δρίτσας
ΤΕΤ

26

Πασιαλής

Τσώλη

Παυλοπούλου

Πασιαλής

Τσώλη

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

27

Κώτσιου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
ΠΑΡ

28

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
Σ

29

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Πασιαλής

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 28-01-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου