ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΑΠΌ 16-07-2020 ΕΩΣ 31-07-2020
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ

16

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Κώτσιου
ΠΑΡ

17

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

18-19

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
ΔΕ

20

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Μον. Πλημ. Σύρου

Χριστάρα

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
ΤΡ

21

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
ΤΕΤ

22

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
ΠΕ

23

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα
ΠΑΡ

24

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
Σ/Κ

25-26

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

27

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Μον. Πλημ. Σύρου

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

28

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
ΤΕΤ

29

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Κώτσιου Χριστάρα Κώτσιου
ΠΕ

30

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα
ΠΑΡ

31

Κώτσιου

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα Χριστάρα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                            ΠΡΑΞΗ 81/2020

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 15-07-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου