ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 93/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΡ

1

Κοκκορός

Χριστάρα

Τσώλη

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΕΤ

2

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

3

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑΡ

4

Πασιαλής

Τσώλη

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
Σ/Κ

5-6

Πασιαλής

Κοκκορός

Χριστάρα

Πασιαλής Πασιαλής
ΔΕ

7

Πασιαλής

Κοκκορός

Παυλοπούλου

ΣΥΡΟΣ

Κοκκορός

Κοκκορός Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Πασιαλής
ΤΡ

8

Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Πασιαλής Κώτσιου

Πασιαλής

Κοκκορός

Πασιαλής
ΤΕΤ

9

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

10

Πασιαλής

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Όλοι οι Δικαστές Κοκκορός
ΠΑΡ

11

Πασιαλής

Δρίτσας

Τσώλη

Τσώλη Ασφαλιστικά Μέτρα Τσώλη
Σ/Κ

12-13

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπουλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

14

Δρίτσας

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

15

Δρίτσας

Τσώλη

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΕΤ

16

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

17

Δρίτσας

Τσώλη

Παυλοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑΡ

18

Κοκκορός

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

19-20

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

21

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

ΠΑΡΟΣ

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

22

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

ΠΑΡΟΣ

Τσώλη

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΕΤ

23

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Παυλοπούλου

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Παυλοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

24

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑΡ

25

Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

26-27

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

28

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

ΜΥΚΟΝΟΣ

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

29

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

ΜΥΚΟΝΟΣ

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΕΤ

30

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός

 

Ως αναπληρωτές της σύνθεσης των δικαστηρίων θα καλούνται οι μη κωλυόμενοι νεότεροι πρωτοδίκες.

Σύρος, 28-08-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ουρανία-Αικατερίνη Κώτσιου