ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ

1

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΑΡ

2

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

3-4

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

5

Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου
ΤΡ

6

Κοκκορός

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

7

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

8

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

9

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Γιαννοπούλου
Σ/Κ

10-11

Κοκκορός

Χρισταρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

12

Κοκκορός

Χρισταρα

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

13

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Κοκκορός Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Κοκκορός
ΤΕ

14

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

15

Τσώλη

Χριστάρα

Παυλοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Κοκκορός

Τσώλη Τσώλη
ΠΑ

16

Τσώλη

Χριστάρα

Παυλοπούλου

ΜΗΛΟΣ

Κοκκορός

Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

17-18

Τσώλη

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

19

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

20

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΕ

21

Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΠΕ

22

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

23

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

24-25

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

26

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

ΑΝΔΡΟΣ

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

27

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

ΑΝΔΡΟΣ

Χριστάρα

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

28

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου

(ΑΡΓΙΑ)

ΠΕ

29

Δρίτσας

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΑ

30

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΣΑ

31

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                               ΠΡΑΞΗ 103/2020

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας Πρωτοδίκης και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης.

Σύρος, 21-09-2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Βασίλειος Παπαθανασίου