ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                               ΠΡΑΞΗ 122/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΥ

1

Κοκκορός

Τσώλη

ΓΙαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

2

Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου
ΤΡ

3

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

4

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

5

Παπαθανασίου

Τσώλη

Παυλοπούλου

Παπαθανασίου

Τσώλη

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑ

6

Κοκκορός

Τσώλη

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
Σ/Κ

7-8

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

9

Δρίτσας

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΡ

10

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Χριστάρα
ΤΕ

11

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

12

Κοκκορός

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

13

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Τσώλη
Σ/Κ

14-15

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

16

Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Χριστάρα

(Ανηλίκων)

Χριστάρα Παπαθανασίου
ΤΡ

17

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΕ

18

Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Δρίτσας
ΠΕ

19

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Κοκκορός

(Τήνος)

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΑ

20

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Κοκκορός

(Τήνος)

Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

21-22

Δρίτσας

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

23

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Τσώλη

(Μύκονος)

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

24

Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Τσώλη

(Μύκονος)

Δρίτσας Παπαθανασίου

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Δρίτσας
ΤΕ

25

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Κοκκορός

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΕ

26

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

27

Κοκκορός

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Τσώλη Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
  Σ/Κ

28-29

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

30

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας Πρωτοδίκης και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερός αυτού κατά διορισμό Πρωτοδίκης και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος του Πρωτοδίκης.

Σύρος, 15-10-2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Βασίλειος Παπαθανασίου