ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                ΠΡΑΞΗ 28/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΕ

1

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Κοκκορός Κοκκορός Παπαθανασίου

Κοκκορός

Τσώλη

Τσώλη
ΤΡ

2

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΕ

3

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

4

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑ

5

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
Σ/Κ

6-7

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΔΕ

8

Τσώλη

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΤΡ

9

Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Παπαθανασίου

Τσώλη

Γιαννοπούλου

Δρίτσας
ΤΕ

10

Δρίτσας

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Χριστάρα

Παυλοπούλου

Τσώλη Τσώλη
ΠΕ

11

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

12

Τσώλη

Χριστάρα

Γιαννοπούλου

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Χριστάρα
Σ/Κ

13-14

Παπαθανασίου

Τσώλη

Χριστάρα

Τσώλη Τσώλη
ΔΕ

15

Δρίτσας

Τσώλη

Χριστάρα

Χριστάρα Χριστάρα
ΤΡ

16

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Χριστάρα

Γιαννοπούλου Παπαθανασίου

Κοκκορός

Χριστάρα

Γιαννοπούλου
ΤΕ

17

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Δρίτσας

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

18

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Τσώλη

(Τήνος)

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΑ

19

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Τσώλη

(Τήνος)

Κοκκορός Κοκκορός
Σ/Κ

20-21

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΔΕ

22

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Χριστάρα

(Πάρος)

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΤΡ

23

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Χριστάρα

(Πάρος)

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

24

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Παυλοπούλου

Γιαννοπούλου Γιαννοπούλου
ΠΕ

25

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός

(Αργία)

Κοκκορός

(Αργία)

ΠΑ

26

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Όλοι οι Δικαστές Δρίτσας
Σ/Κ

27-28

Δρίτσας

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
   ΔΕ

29

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

    Γιαννοπούλου       Γιαννοπούλου
ΤΡ

30

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

31

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Παπαθανασίου

Κοκκορός

Γιαννοπούλου

Δρίτσας Δρίτσας

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας Πρωτοδίκης και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος Πρωτοδίκης.

Σύρος, 18 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Βασίλειος Παπαθανασίου