ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                               ΠΡΑΞΗ   83/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΜΟΔ

ΜΟΔ ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕ

1

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός

Κοκκορός

ΠΑ

2

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

3-4

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

5

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός Παπαθανασίου
ΤΡ

6

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας        Δρίτσας
ΤΕ

7

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

8

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Χριστάρα Όλοι οι Δικαστές Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
ΠΑ

9

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

10-11

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

12

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Παπαθανασίου
ΤΡ

13

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

14

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΕ

15

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΠΑ

16

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

17-18

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΔΕ

19

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

      Δρίτσας Παπαθανασίου
    ΤΡ

20

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΤΕ

21

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

      Δρίτσας Δρίτσας
ΠΕ

22

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
ΠΑ

23

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

      Δρίτσας Δρίτσας
Σ/Κ

24-25

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΔΕ

26

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας

Παπαθανασίου

ΤΡ

27

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός
    ΤΕ

28

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
    ΠΕ

29

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

    Κοκκορός       Κοκκορός
ΠΑ

30

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Δρίτσας Δρίτσας
ΣΑ

31

Παπαθανασίου

Δρίτσας

Κοκκορός

Κοκκορός Κοκκορός

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται η Ειρηνοδίκης Ερμούπολης και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος Πρωτοδίκης.

Σύρος, 22 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Βασίλειος Παπαθανασίου