ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                               ΠΡΑΞΗ 158/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΔ ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕ

1

Παπαθανασίου

Ασημάκου

Βενέτη

Ασημάκου Ασημάκου

Βενέτη

Βενέτη
ΠΕ

2

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Καζάκου

Καζάκου

Καζάκου
ΠΑ

3

Ταπεινοπούλου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Βενέτη

Βενέτη

Βενέτη
Σ/Κ

4-5

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Καζάκου Καζάκου
ΔΕ

6

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Βενέτη Βενέτη

(ΑΡΓΙΑ)

ΤΡ

7

Παπαθανασίου

Ταπεινοπούλου

Μπεγιάζη

Ταπεινοπούλου

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου
ΤΕ

8

Παπαθανασίου

Βενέτη

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου

Βενέτη

Μπεγιάζη

Καζάκου

Καζάκου

Καζάκου
ΠΕ

9

Ταπεινοπούλου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ταπεινοπούλου

Ταπεινοπούλου

Όλοι οι Δικαστές Ταπεινοπούλου
ΠΑ

10

Παπαθανασίου

Καζάκου

Μπεγιάζη

Ράμμου

Μπεγιάζη

Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

11-12

Ταπεινοπούλου

Καζάκου

Βενέτη

Βενέτη Βενέτη
ΔΕ

13

Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

Βενέτη

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

(Έναρξη)

Παπαθανασίου
ΤΡ

14

Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

Ταπεινοπούλου

Ταπεινοπούλου

Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

Ταπεινοπούλου
ΤΕ

15

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Μπεγιάζη

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Μπεγιάζη

Καζάκου

Καζάκου

Καζάκου
ΠΕ

16

Ράμμου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου
ΠΑ

17

Παπαθανασίου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου
Σ/Κ

18-19

Ράμμου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου Ασημάκου
ΔΕ

20

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
 ΤΡ

21

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ασημάκου

Ασημάκου

Ασημάκου
ΤΕ

22

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
ΠΕ

23

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ασημάκου

Ασημάκου

Ράμμου
ΠΑ

24

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
Σ/Κ

25-26

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ασημάκου Ασημάκου
ΔΕ

27

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
   ΤΡ

28

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ασημάκου

Ασημάκου

Ασημάκου

ΤΕ

29

Ράμμου

Ασημάκου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
ΠΕ

30

Ράμμου

Ασημάκου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ράμμου

Ράμμου

Ράμμου
ΠΑ

31

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Βενέτη

Βενέτη

Βενέτη

 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης ή Δικαστικός Πάρεδρος και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος Πρωτοδίκης.

Σύρος, 15-11-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σύρου

Βασίλειος Παπαθανασίου

Πρόεδρος Πρωτοδικών