ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                            ΠΡΑΞΗ   161/2021 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2022
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΟΔ ΜΟΝΟ

ΜΕΛΕΣ

ΠΟΛΥ

ΜΕΛΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σ/Κ

1-2

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Βενέτη Βενέτη

(ΑΡΓΙΑ)

ΔΕ

3

Καζάκου

Βενέτη

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Καζάκου Καζάκου Καζάκου
ΤΡ

4

Ταπεινοπούλου

Καζάκου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου
ΤΕ

5

Ταπεινοπούλου

Καζάκου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Καζάκου Καζάκου Καζάκου
ΠΕ

6

Ταπεινοπούλου

Καζάκου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου

(ΑΡΓΙΑ)

ΠΑ

7

Ταπεινοπούλου

Βενέτη

Μπεγιάζη

Βενέτη Μπεγιάζη Βενέτη
Σ/Κ

8-9

Ταπεινοπούλου

Βενέτη

Μπεγιάζη

Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου
ΔΕ

10

Παπαθανασίου

Ταπεινοπούλου

Βενέτη

Βενέτη Βενέτη Μπεγιάζη Παπαθανασίου

Ταπεινοπούλου

Βενέτη

(Έναρξη)

Παπαθανασίου
ΤΡ

11

Παπαθανασίου

Βενέτη

Μπεγιάζη

Καζάκου Μπεγιάζη Καζάκου
ΤΕ

12

Παπαθανασίου

Καζάκου

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου

Καζάκου

Μπεγιάζη

Βενέτη Βενέτη Βενέτη
ΠΕ

13

Ταπεινοπούλου

Καζάκου

Βενέτη

Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου Όλοι οι Δικαστές Ταπεινοπούλου
ΠΑ

14

Καζάκου

Βενέτη

Παυλοπούλου

Βενέτη Βενέτη Βενέτη
Σ/Κ

15-16

Καζάκου

Βενέτη

Παυλοπούλου

Καζάκου Καζάκου
ΔΕ

17

Καζάκου

Βενέτη

Παυλοπούλου

Καζάκου Καζάκου         Καζάκου
ΤΡ

18

Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

Ταπεινοπούλου Μπεγιάζη Παπαθανασίου

Καζάκου

Βενέτη

Ταπεινοπούλου
  ΤΕ

19

Παπαθανασίου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Παπαθανασίου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ράμμου Ράμμου Ράμμου
ΠΕ

20

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ασημάκου Ασημάκου Ασημάκου
  ΠΑ

21

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου Ράμμου Ράμμου
Σ/Κ

22-23

Ράμμου

Ασημάκου

Παυλοπούλου

Ράμμου Ράμμου
ΔΕ

24

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Ασημάκου

Ασημάκου

Ασημάκου

Ασημάκου
ΤΡ

25

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Ασημάκου

Ράμμου Ράμμου Ράμμου
ΤΕ

26

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ταπεινοπούλου

Ράμμου

Μητροβγένη-Πολυχρονάτου

Ασημάκου Ασημάκου Ασημάκου
ΠΕ

27

Παπαθανασίου

Καζάκου

Ράμμου

Ταπεινοπούλου Ταπεινοπούλου Όλοι οι Δικαστές Ταπεινοπούλου
  ΠΑ

28

Παπαθανασίου

Ασημάκου

Βενέτη

Ασημάκου Μπεγιάζη Όλοι οι Δικαστές Παπαθανασίου
Σ/Κ

29-30

Ράμμου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου Ασημάκου
ΔΕ

31

Ράμμου

Ασημάκου

Μπεγιάζη

Ασημάκου Μπεγιάζη Ασημάκου

                                 

Ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα καλείται ο εκάστοτε Δικαστής Υπηρεσίας και ως αναπληρωτής της σύνθεσης του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου ο μη κωλυόμενος νεότερος κατά διορισμό Πρωτοδίκης ή Δικαστικός Πάρεδρος και, εν συνεχεία, ο αμέσως αρχαιότερος Πρωτοδίκης.

Σύρος, 15-12-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Σύρου

Βασίλειος Παπαθανασίου

Πρόεδρος Πρωτοδικών