Ασφαλιστικά Νέα

Κωδικοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών ζητημάτων Δικηγόρων (Covid-19)

Διοργάνωση Ημερίδας για Ασφαλιστικά Θέματα, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση περί Περικοπής Δώρων και Παρακρατήσεων Συνταξιούχων

ΕΦΚΑ – Εκκαθάριση των Ασφαλιστικών Εισφορών του έτους 2017