Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διενέργειας Αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Οκτώβριος 2021

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Ιούλιος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Ιούνιος 2021

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Απρίλιος 2020

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Μάρτιος 2020

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Νοέμβριος 2020