Ανακοινώσεις

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Οκτώβριος 2020

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου – Σεπτέμβριος 2020

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου από 16 έως 31 Ιουλίου

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου από 1 έως 15 Ιουλίου

Κατάσταση Υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών Πρωτοδικείου Σύρου από 22 έως 30 Ιουνίου